köyler ile ilgili makaleler...    

Pazar'da muhtarlara rozet töreni
12 Nisan 2014 Cumartesi
50 muhtarlıktan 29'unun yenilendiği Pazar Köy Muhtarları Derneğinde Başkan Ali Rıza Avcı, düzenlenen törenle rozet taktı.

Yücehisar Köyü
İlçeye uzaklığı 10 km. Papatya, Ortayol, Elmalık köyleriyle çevrilidir. Köyde tarihi kale mevcut olduğundan köyün şimdiki ismi bu kaleden kaynaklanmaktadır.

Yeşilköy Köyü
Sivrikale köyünden ayrılarak oluşmuştur. Köy halkı geçimini çay tarımı ve balıkçılık yaparak sağlamaktadırlar. İlçeye uzaklığı 3 km.dir. Sivrikale ,balıkçı köyleri ile çevrilidir.

Yemişli Köyü
İlçeye uzaklığı 5 km. Zafer Mahallesi, Boğazlı köyü, Sessizdere Köyü ve Ocak köyleriyle çevrilidir.

Yavuz Köyü
İlçeye uzaklığı 10 km. Eski köyün Hasköy den sonra bir diğer bölümünü oluşturan Yavuz Köyü, Hasköy, Dağdibi , Alçılı köyleri ile çevrilidir.

Uğrak Köyü
İlçeye uzaklığı 13 km. Sivritepe, Ortayol, Akbucak köyleriyle çevrilidir. Dağ köyü olup güney kısmı ormanlıktır. Gelir kaynağı çay tarımı ve az da olsa arıcılığa dayanmaktadır.

Tütüncüler Köyü
İlçeye uzaklığı 9 km. Dağdibi, Yavuz, Alçılı ve Elmalık köyleriyle çevrilidir. Ahalinin gelir kaynağı çay tarımı ve puro tütünü yetiştirmektir.Eski ismi Talvat olan Tütüncüler köyünün 500 sene önce kurulduğu tahmin ediliyor. Eskiden Tütüncüler Köyünde yörenin meşhur demir elması,  haçaçuri armudu ve dünyaca ünlü puro tütünü geçim kaynağı olarak yetiştirilirdi. Köye ilk yerleşen aileler ise Karahaliloğluluları ve Suturioğulları olduğu tahmin ediliyor. Köydeki eski tarihi cami 1960'lı yıllarda (yaklaşık 60 yıl önce) yıkılarak yerine yeni cami yapılmıştır. Caminin emektar İmamı Mustafa ALBAŞ 'tır. Tütüncüler Köyünde Erkek ve Kız Kur'an Kursları vardır. Kur'an Kursunda yüzlerce hafız ve imam yetişmiştir. Köyün deresi üzerinde ilçemiz Pazara giden yolda araba yolu yapılmadan öncesine ait  iki adet kara taştan yapılmış kemer köprü mevcuttur. Tütüncüler köyü araba yolunun yapımına  Karahaliloğulları'ndan Sabit oğlu muhtar Mustafa ŞEKER 'in öncülüğünde 1965 yılında başlamış, maddi imkanların kısıtlı, devlet yardımının az olduğu bir dönemde köy halkının meşakkatli çalışmasıyla, zorluklar içinde 1967 yılında tamamlanmıştır.

Topluca Köyü
Boğazlı köyü topluca mahallesinin köyden ayrılması ile Topluca köyü oluşmuştur. Köy halkı geçimini çay tarımı yaparak sağlamaktadır.

Tektaş Köyü
İlçeye uzaklığı 18 km. İkiye ayrılan Bogina köyünün diğer bölümüdür. Şendere köyü ile komşudur. Kuzeyinde Güney Köyü bulunmaktadır. Köyde çay tarımı ve bunun yanında azda olsa arıcılık yapılmaktadır.

Şentepe Köyü
İlçeye uzaklığı 10 km. Ortayol, Yücehısar, Suçatı ve Başköy köyleri ile çevrilidir. Köyün gelir kaynağı çay tarımı yanında az da olsa arıcılıktır.

Şendere Köyü
İlçeye uzaklığı 11 km. Eski köyün ikiye ayrılması ile Şendere ismini alarak müstakilleşen köy Tektaş ve Kuzayca köyleri ile çevrilidir. Dağ köylerimizden olup, diğer yönleri ormanlarla kaplıdır. Ahalinin geçim kaynağı çay tarımı ve arıcılıktır.

Şehitlik Köyü
İlçeye uzaklığı 15 km. Kayağantaş, Dernek köyleri ile çevrilidir.

Sulak Köyü
İlçeye uzaklığı 4 km. Aktaş köyü, İkiztepe Mahallesi, Darılı köyleriyle çevrilidir.

Suçatı Köyü
İlçeye uzaklığı 11 km. Köy Şentepe, Derinsu, Başköy köyleriyle çevrilidir.

Subaşı Köyü
İlçeye uzaklığı 16 km. Hısarlı, köyü ile komşudur. Ahalinin geçim kaynağı çay tarımı ve arıcılıktır.

Sivritepe Köyü
İlçeye uzaklığı 7 km. Boğazlı,Uğrak, Kocaköprü köyleri ile çevrilidir.

Sivrikale Köyü
İlçeye uzaklığı 5 km. Sahil köylerinden olan köy, Hısarlı köyü ve lkiztepe Mahallesi ile çevrilidir. Çay tarımının haricinde azda olsa balıkçılık yapılmaktadır.

Sessizdere Köyü
İlçeye uzaklığı 5 km. Derebaşı, Ocak, lrmak ve Yemişli köyleriyle çevrilidir.

Sahilköy Köyü
Derebaşı Köyü'nün sahil kesiminin köyden ayrılması sonucu oluşan yeni köydür.

Papatya Köyü
İlçeye uzaklığı 9 km. Kocaköprü, Elmalık, Yücehısar ve Sivritepe köyleri ile çevrilidir.

Örnek Köyü
İlçeye uzaklığı 14 km. Kuzayca ve Merdivenli köyleriyle çevrilidir. Köy halkı çay tarımı yaparak geçimlerini sağlamaktadır.

Ortayol Köyü
İlçeye uzaklığı 11 km. Uğrak, Papatya, Yücehısar ve Şentepe köyleriyle çevrilidir. Köy halkının geçim kaynağı çay tarımının yanında az da olsa arıcılıktır.

Ortaırmak Köyü
Irmak köyünün başka bir bölümüdür. Köy halkı geçimini çay tarımı ve hayvancılık yaparak sağlamaktadır.

Ocak Köyü
İlçeye uzaklığı 2 km. Sessizdere köyü, Derebaşı köyü, Güzelyalı ve Beyaztaş mahalleleri ile çevrilidir. Köyün eteğinden Artvin-Rize karayolu geçmekte olup, Bölge Trafik istasyonu ve Köy Hizmetleri Şantiyesi bulunmaktadır.

Merdivenli Köyü
İlçeye uzaklığı 11 km. Balıkçı, Güney, Kuzayca köyleri ile çevrili olup, köyün eteğinden Rize-Pazar karayolu geçmektedir. Yol kenarında ÇAYKUR 'a ait Melyat Çay Fabrikası bulunmaktadır. Ahalinin gelir kaynağı çay tarımının yanı sıra sahil köyü olması nedeniyle balıkçılıktır.

Kuzayca Köyü
İlçeye uzaklığı 15 km. Merdivenli, Şendere ve Güney köyleriyle çevrilidir.

Kocaköprü Köyü
İlçeye uzaklığı 4 km. Zafer Mahallesi, Kesikköprü, Papatya ve Boğazlı köyleriyle çevrilidir. Pazar-Hemşin Karayolu üzerinde yer alan köyün bünyesinde Özel sektöre ait çay fabrikası ve Mıcır Çakıl-Kum fabrikası mevcuttur. Köy aşağı ve yukarı diye iki bölüme ayrılır.

Kesikköprü Köyü
İlçeye uzaklığı 6 km. Elmalık, Cumhuriyet Mahallesi, Kocaköprü köyleriyle çevrilidir. Köy halkı geçimini, çay tarımı ve meşhur puro tütünü ile sağlanmaktadır.

Kayağantaş Köyü
İlçeye uzaklığı 17 km. Dağ köylerimizden biri olan köyün kuzeyinde Şehitlik köyü bulunmaktadır.

Irmakyenikoy Köyü
Irmak köyünün ayrılması sonucu meydana gelmiştir. Köy halkı geçimini çay tarımı ve arıcılık yaparak sağlamaktadır.

Irmak Köyü
İlçeye uzaklığı 9 km. Handağı, Bucak, Sessizdere ve Boğazlı köyleriyle çevrilidir.Köy altı mahalle üzerinde kurulmuştur. Ahalinin gelir kaynağı çay tarımı ve azda olsa arıcılıktır.

Hisarlı Köyü
Köyün üst tarafında Radar Mevzii Komutanlığının varlığı nedeniyle yolunun tamamı asfalttır. Sivrikale, Subaşı, Balıkçı köyleriyle çevrilidir. Geçim kaynağı çay tarımının yanı sıra, balıkçılıktır.

Hasköy Köyü
lçeye uzaklığı : 8 km. Eski köyün ikiye ayrılmasıyla meydana gelmiştir. Yavuz, Dağdibi köyleriyle çevrilidir. Güney kısmı ormanlık bölgedir. Köyde çay tarımının yanı sıra arıcılık yapılmaktadır.

Handağı Köyü
İlçeye uzaklığı 17 km. Önceleri sahilde sıtma hastalığının varlığı nedeniyle dağlara yerleşen insanların oluşturduğu dağ köylerindendir. Kuzeyinde lrmak köyü olup, diğer yönleri ormanlarla kaplıdır.

Hamidiye Köyü
İlçeye uzaklığı 7 km. Rize, Artvin karayolu üzerinde bulunan köy, Dernek, Derebaşı ve Ardeşen ilçesi Elmalık köyleri ile çevrilidir.

Güney Köyü
İlçeye uzaklığı 7 km. Merdivenli, Balıkçi ve Tektaş köyleri ile çevrilidir.

Elmalık Köyü
İlçeye uzaklığı 7 km. Kesikköprü, Suçatı, Papatya ve Tütüncüler köyleri ile çevrilidir.

Dernek Köyü
İlçeye uzaklığı 8 km. Şehitlik, Hamidiye ve Derebaşı köyleriyle çevrilidir.

Derinsu Köyü
İlçeye uzaklığı 13 km. Suçati, Başköy, Levent köyleriyle çevrilidir.

Derebaşı Köyü
İlçeye uzaklığı 8 km. Ocak, Sessizdere, Hamidiye ve Dernek köyleri ile çevrilidir.

Darılı Köyü
İlçeye uzaklığı 8 km. Aktepe köyü, Akmescit köyü , Cumhuriyet mahallesi ve Gazi mahallesi ile çevrilidir.

Dağdibi Köyü
İlçeye uzaklığı 13 km. Hasköy, Yavuz, Alçılı köyleri ile çevrilidir.

Bucak Köyü
İlçeye uzaklığı 17 km. Akbucak ve Irmak köyleri ile çevrilidir. Güney kısmı ormanlıktır. Köy halkı çay tarımının yanı sıra arıcılık da yaparak geçinmektedir.

Boğazlı Köyü
İlçeye uzaklığı 9 km. Yemişli, Irmak, Sivritepe, Kocaköprü köyleri ile çevrilidir.[Eski adi Mesemit yeni adıyla Topluca diye bir mahallesi bulunmaktaydı. Topluca mahallesi Boğazlı köyünden ayrılarak Topluca köyü adıyla ayrı bir köy oluşturuldu.]

Başköy Köyü
Köy eski ismi ile anılmaktadır. İlçeye uzaklığı 13 km. Köy halkı geçimini çay üretimi ve arıcılıkla sağlamaktadır. Köyde tarihi değerler, tarihi köprüler fazladır. Derinsu, Şentepe, Suçatı ve Levent köyleriyle çevrilidir.

Balıkçı Köyü
İlçeye uzaklığı 7 km. Merdivenli, Hisarlı, Güney köyleriyle çevrilidir. Köy halkı geçimini çay tarımına ek olarak balıkçılık ile sağlamaktadır.

Alçılı Köyü
İlçeye uzaklığı 7 km. Aktepe, Aktaş, Dağdibi, Yavuz köyleriyle çevrilidir.

Aktepe Köyü
İlçeye uzaklığı 5 km. Aktaş, Darılı, Akmescit, Alçılı köyleriyle çevrilidir. Merkez ilk okulu ve sağlık ocağı bulunmaktadır. Taşımalı sistem sebebi ile 9 köyün 300 civarı öğrencisi burada eğitim almakta ve sağlık ocağında tedavi görmektedir.

Aktaş Köyü
İlçeye uzaklığı 6 km. Aktepe, Alçılı ve Sulak köyleriyle çevrilidir. Köyün tepesinde TV vericisi bulunmaktadır.

Akmescit Köyü
İlçeye uzaklığı 4 km. Darılı, Aktepe ve Aktaş köyleri ile çevrilidir...

Akbucak Köyü
İlçeye uzaklığı 12 km. Bucak, Uğrak ve Sivritepe köyleriyle çevrilidir.

PAZAR'DA REFERANDUM SONUÇLARI
13 Eylül 2010 Pazartesi
Referandumda Pazar ilçesinin köy ve mahallelerinde kullanılan oyların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

KÖYLER TURNUVASI İÇİN GRUP KURALARI ÇEKİLDİ
28 Mayıs 2010 Cuma
4. Pazar Spor Şenliğinde Köy ve mahalleler arasında oynanacak karşılaşmaların kuraları çekildi.
 
köyler ile ilgili 53 adet makale listelendi...      
 
 
 
KÖYLERİMİZ
  
   Akbucak(Mermanat)  
   Akmescit (Carcivat)  
   Aktaş (Hunar)  
   Aktepe (Çitat)  
   Alçılı (Haçkun)  
   Balıkçı (Zelek)  
   Başköy  
   Boğazlı (Ciget)  
   Bucak (Açaba)  
   Dağdibi (Sulet)  
   Darılı (Aranaş)  
   Derebaşı (Çukita)  
   Derinsu (Zanat)  
   Dernek (Koskenevat)  
   Elmalık (Kuzika)  
   Güney (Avramit)  
   Hamidiye (EskiTrabzon)  
   Handağı (Dadivat)  
   Hasköy (Nohlapsu)  
   Hisarlı (Koksuvat)  
   Irmak (Mamaçivat)  
   Irmakyenikoy  
   Kayağantaş (Sitori)  
   Kesikköprü (Hudisa)  
   Kocaköprü (Abdoğlu)  
   Kuzayca (Suminat)  
   Merdivenli (Melyat)  
   Ocak (Sapu)  
   Ortaırmak  
   Ortayol (Meleskur)  
   Örnek (Venek)  
   Papatya (Papat)  
   Sahilköy ( Çukita)  
   Sessizdere (Papilat)  
   Sivrikale (Kalecik)  
   Sivritepe (Skefanat)  
   Subaşı (Haçapit)  
   Suçatı (Apso)  
   Sulak (Cabat)  
   Şehitlik (Haku)  
   Şendere (Bogina)  
   Şentepe (Ğulivat)  
   Tektaş (Bogina)  
   Topluca (Mesemit)  
   Tütüncüler (Talvat)  
   Uğrak (Çingit)  
   Yavuz (Nohlapsu)  
   Yemişli (İlastas)  
   Yeşilköy (Çumbat)  
   Yücehisar (Lamğo)  
  
  
 
KÖYLERİMİZ    

(30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde değişen muhtar isimleri güncellenmiştir.)
Değişen muhtarların fotoğrafları ve telefon numaraları eklenerek güncellenecektir.

Pazar ilçesi mülki hudutları dahilinde 50 adet köy bulunmaktadır. Köylerimizin tamamının kendi bütçe imkanları ile köylerine hizmet götürme imkanı bulunmamaktadır. İlimiz özel idaresinin köylere yardım tertibinden yapılan yardımlar ile köy katkıları birleştirilmek suretiyle hizmetler yürütülmektedir. Köylerimizin ve bağlılarının tamamının elektrik ve yolu vardır, haberleşmede de belirgin bir sorun bulunmamaktadır.

Fotoğrafı olmayan köylerimiz...
Sahilköy
Şendere Köyü

 


NOT :  Web sitesi olan köylerimizin Linklerini ilgili köyün tanıtımına ekliyoruz. Web siteleri hazırlayan arkadaşlar köyün linkini bize iletirlerse, incelenerek ilgili köyün sayfasına eklenecektir.
Linkleri köyler sayfasına eklememiz için aşağıdaki kurallar aranmaktadır.

1. Site tamamen ilgili köyü anlatan bir site olmalıdır.
2. Siteyi izlemek için üyelik şartı gerekmemelidir. Üyelik sistemi olabilir ama üye olmadan izlenemeyecek bölümleri olmamalıdır.
3. Söylemeye gerek yok gerçi ama ahlak dışı içerik barındırmamalıdır.
4. Başka sitelerden izinsiz alınmış materyal içermemelidir. ( Alıntı materyallerin altında alındığı sitenin adı yazılı olması gerekmektedir.)
5. Telif haklarına aykırı içerik bulunmamalıdır.

Site bu şartlara haiz ise  inceleme sonrası en kısa sürede ilgili köyün sayfasına eklenecektir. Linklerinizi konu başlığı (örnek olarak)  "Balıkçı Köyü Web Adresi" şeklinde yazıp aşağıdaki mail adresimize iletmeniz yeterli olacaktır.

ilcemizpazar@gmail.com


 

   Künye    |    Açılış Sayfam Yap    |    Sık Kullanılanlara Ekle    |    Reklam    |    Önemli
 
© 1997 - 2022  Her hakkı saklıdır. Fotoğraf, Haber ve Yazıların izinsiz kopyalanması, kullanılması yasaktır.
Sitede Şu an  3  ziyaretçi bulunmaktadır.